Studiegroep Geheime Leer

P1310327a (c)800

Alle activiteiten vinden plaats in de

Boeksalon van Boekhandel Hijman Ongerijmd,

Grote Oord 15. 

6811 GA Arnhem,

voor de avonden wordt de zij-ingang gebruikt: Varkensstraat 24.

STUDIEGROEP DE GEHEIME LEER DEEL 1

Onder leiding van Ineke Vrolijk

Het boek De Geheime Leer is geschreven door mevr. H.P. Blavatsky ( een van de oprichters van de Theosofische Vereniging) als commentaar op de door haar vertaalde oude teksten die zij de Stanza’s van Dzyan (verzen van meditatie) noemt.

Deze stanza’s vertellen het verhaal hoe vanuit het onkenbare, het kenbare, het gemanifesteerde, is voortgekomen: Kosmogenesis (deel 1) en het verhaal van de mens, het menselijk bewustzijn: Antro­pogenesis. (deel 2).

Zelf zegt zij: De Geheime Leer is slechts een heel klein fragment van de esoterische (verborgen) leer en dat het boek niet bedoeld is om een definitieve uitspraak te doen over het bestaan, maar om je in de richting van de Waarheid te leiden. Een Waarheid die niet in woorden uit te drukken is omdat onze manier van waarnemen het altijd op een beperkte/ geconditioneerde manier interpreteert, wat gevaar voor waandenkbeelden in de hand werkt.

Dit boek is gebaseerd op de volgende drie grondstellingen:

  1. Een alomtegenwoordig, eeuwig, grenzeloos en onveranderlijk beginsel, waarover elke speculatie onmogelijk is, omdat het het menselijke begripsvermogen te boven gaat en door menselijke uitdrukking alleen kan worden verkleind. Het ligt buiten het gebied en het bereik van het denken – met de woorden van Mandukya  “ondenkbaar en onuitsprekelijk”.
  2. De eeuwigheid van het Heelal in toto als een grenzeloos gebied, periodiek “het toneel van talloze Heelallen die zich onophoudelijk manifesteren en verdwijnen” en die “de zich manifesterende sterren” en “de vonken van de eeuwigheid” worden genoemd. “De eeuwigheid van de pelgrim is als een oogwenk van het Zelf-bestaan” (Boek van Dzyan). “Het verschijnen en verdwijnen van werelden is als een regelmatig getij van eb en vloed”.
  3. De fundamentele gelijkheid van alle zielen met de Universele Over-Ziel, die zelf een aspect is van de Onbekende Wortel; en de verplichte pelgrimstocht van iedere ziel – een vonk van de eerstgenoemde – door de cyclus van incarnatie (of “noodzakelijkheid”) in overeenstemming met de cyclische en karmische wet, gedurende het hele tijdperk.

Het bestuderen van een spiritueel geschrift vraagt voorbereiding. Het interpreteren ervan is niet alleen een intellectueel proces, maar een proces dat tot wijsheid/inzicht kan leiden. Het is belangrijk te weten in welke context zo’n geschrift staat, waar komt het vandaan, wie heeft het geschreven, waar kan ik de bronnen vinden, wat was de motivatie van degene die het verwoordde etc.

Dit zelfde geldt voor het bestuderen van de Geheime Leer.

Ineke Vrolijk was drie jaar voorzitter van de Theosofische Vereniging Nederland en was vele jaren medebestuurder van afdeling Arnhem. Zij volgde studies en meditatietrainingen bij Gelek Rimpoche en Dagyab Rinpoche binnen de Tibetaanse Gelugpa traditie en heeft verschillende studies bij de godsdienstfilosoof Daniël van Egmond gevolgd over: filosofie, theosofie en kabbala. Zij geeft cursussen, trainingen en lezingen in heel Nederland.

Data: 2020: 7 sept., 5 okt., 2 nov., 7 dec., 2021: 4 jan., 1 febr., 1 mrt., 12 apr., 3mei, 7 juni.

Kosten deelname: niet-leden € 50,–, leden: gratis.

Aanvangstijd: 19.30uur

Aanmelden voor deze groep via mail: inekevrolijk@hetnet.nl of tel. 026-3515355

Er is nog plek voor enkele nieuwe deelnemers