Studiegroep Geheime Leer

P1310327a (c)800

STUDIEGROEP De Geheime Leer (H.P. Blavatsky) DEEL I

Onder leiding van Ineke Vrolijk

Tien maandagavonden van 19.30 – 21.30uur

Data: 3 sept., 1 okt,. 5 nov., 3 dec. 2018 en 7 jan., 4 febr., 4 mrt., 1 apr., 13 mei, 3 juni 2019

 

In september 2018 starten we met een nieuwe studiegroep De Geheime Leer.

Dit boek is geschreven door mevr. H.P. Blavatsky ( een van de oprichters van de Theosofische Vereniging) als commentaar op de door haar vertaalde oude teksten die zij de Stanza’s van Dzyan (verzen van meditatie) noemt.

Deze stanza’s vertellen het verhaal hoe vanuit het onkenbare, het kenbare, het gemanifesteerde, is voortgekomen: Kosmogenesis (deel 1) en het verhaal van de mens, het menselijk bewustzijn: Antro­pogenesis. (deel 2).

Zelf zegt zij: De Geheime Leer is slechts een heel klein fragment van de esoterische (verborgen) leer en dat het boek niet bedoeld is om een definitieve uitspraak te doen over het bestaan, maar om je in de richting van de Waarheid te leiden, een waarheid die niet in woorden uit te drukken is omdat onze geconditioneerde manier van waarnemen woorden altijd op een beperkte/geconditioneerde manier interpreteren, wat het gevaar voor waandenkbeelden in de hand werkt.

 

Verder is dit boek gebaseerd op de volgende drie grondstellingen:

  1. Een alomtegenwoordig, eeuwig, grenzeloos en onveranderlijk beginsel, waarover elke speculatie onmogelijk is, omdat het het menselijke begripsvermogen te boven gaat en door  menselijke uitdrukking alleen kan worden verkleind. Het ligt buiten het gebied en het bereik van het denken – met de woorden van Mandukya  “ondenkbaar en onuitsprekelijk”.
  2. De eeuwigheid van het Heelal in toto als een grenzeloos gebied, periodiek “het toneel van talloze Heelallen die zich onophoudelijk manifesteren en verdwijnen” en die “de zich manifesterende sterren” en “de vonken van de eeuwigheid” worden genoemd. “De eeuwigheid van de pelgrim is als een oogwenk van het Zelf-bestaan” (Boek van Dzyan). “Het verschijnen en verdwijnen van werelden is als een regelmatig getij van eb en vloed”.
  3. De fundamentele gelijkheid van alle zielen met de Universele Over-Ziel, die zelf een aspect is van de Onbekende Wortel; en de verplichte pelgrimstocht van iedere ziel – een vonk van de eerstgenoemde – door de cyclus van incarnatie (of “noodzakelijkheid”) in overeenstemming met de cyclische en karmische wet, gedurende het hele tijdperk.

 

Het bestuderen van een spiritueel geschrift vraagt voorbereiding. Het interpreteren ervan is niet alleen een intellectueel proces, maar een proces dat tot wijsheid/inzicht kan leiden. Het is belangrijk te weten in welke context zo’n geschrift staat, waar komt het vandaan, wie heeft het geschreven, waar kan ik de bron vinden, wat was de motivatie van degene die het verwoordde etc.

Zelfde geldt voor het bestuderen van de Geheime Leer.

 

Ineke Vrolijk  was drie jaar voorzitter van de Theosofische Vereniging Nederland en was vele jaren medebestuurder van afdeling Arnhem. Zij volgt studies en meditatietrainingen van Gelek Rimpoche en Dagyab Rinpoche binnen de Tibetaanse Gelugpa Traditie en  verschillende studies bij de godsdienstfilosoof Daniël van Egmond over  filosofie, theosofie en kabbala. Zij geeft cursussen, trainingen en lezingen in heel Nederland.

 

Kosten van deelname: € 40,–; leden gratis.

Aanmelden voor de cursus kan op de 1e studieavond of daarvoor via

inekevrolijk@hetnet.nl

 

Advertenties