Cursussen

 

Cursus     Kabbala en levenskunst

Afbeeldingsresultaat voor Kees Voorhoeve

Docent:    Kees Voorhoeve 

Introductielezing:   maandag 16 oktober 2017       20.00 uur 

Zes cursusavonden *  op maandag  19.30-21.30 uur
Data: introductielezing maandag 16 oktober 2017
cursusavonden maandagen 20 nov en 11 dec 2017;     22 jan, 19 feb, 19 mrt en 16 apr 2018. 

Aanmelding voor de cursus (verplicht) via arnhem@theosofie.nl uiterlijk 5 november 2017.

De Kabbala is een inspirerende mystieke stroming binnen de joods-christelijke traditie en geeft diepgaande beschouwingen over de kosmos, de mens en de zin van het leven. In de Kabbala ontvouwt zich een krachtige levenskunst om te zorgen voor een evenwichtig, vreugdevol en rechtvaardig leven.Aan de hand van de “boom des levens” zullen in zeven bijeenkomsten verschillende aspecten van de Kabbalistische levenskunst verhelderd worden, waarbij de fases van de spirituele weg in kaart worden gebracht en concreet worden gemaakt naar ons dagelijkse leven.
* Cursus alleen bij voldoende belangstelling

Kosten van deelname €  60,-   voor zeven avonden (incl.introductielezing); TVN-leden  €  45,-
Toegangsprijs voor alleen de introductielezing:   €  8,- ;  TVN-leden   €  6,-

Kees Voorhoeve heeft verschillende studies gevolgd bij de godsdienstfilosoof Daniël van Egmond en heeft jaren meditatie beoefend binnen boeddhistische stromingen, onder andere in het Zenboeddhisme en de Tibetaans boeddhistische traditie. Verder is hij ook betrokken bij studie en meditatiegroepen binnen de Joods-Christelijke context en geeft hij cursussen over filosofie, mystiek en meditatie. Kees heeft een studie Geestelijke Begeleiding gevolgd en de master Humanistische Vorming en Levensbeschouwing afgerond. In zijn dagelijkse werkzaamheden is hij verbonden als docent aan de Hogeschool van Amsterdam bij de opleiding Maatschappelijk Werk. 


 

Cursus     Spiritualiteit en theosofie

Vijf dagdelen

Data:    nog niet bekend; misschien in voorjaar 2018

Spiritualiteit kun je ervaren. En je wilt er met elkaar over kunnen praten. Dat begint met de vraag wat spiritualiteit nu eigenlijk is. Hoe ziet het leven eruit als je het vanuit spiritualiteit beschouwt? Wat is dan je wereldbeeld of je mensbeeld? Begrippen uit de theosofie kunnen daarbij behulpzaam zijn. Deze cursus geeft een kennismaking met een aantal van die begrippen.
Onderwerpen die aan bod komen: – oorsprong en richting van het Al en het leven, – natuur, mens en evolutie, – zichtbare en onzichtbare gebieden van de werkelijkheid, – de mens als samengesteld wezen, – de dood en erna, – karma en reïncarnatie, – de Oude Wijsheid, – het Pad. Hierbij wordt geput uit diverse theosofische lectuur. Er wordt hand-out materiaal uitgereikt (gratis). Voor nadere informatie en opgave voor deelname: arnhem@theosofie.nl of tel. 026 – 445 7205  Kosten van deelname:  €  25,- (incl. hand-out)

De cursus wordt gegeven door Willy Lammers. Zij houdt zich al sinds jaren bezig met theosofie. Zij heeft gewerkt als ingenieur en als consultant in het internationale bedrijfsleven. Momenteel is zij actief voor TVN Arnhem.

 

Cursus Kennismaking theosofie vervolg 

Voor mensen die de basiscursus Spiritualiteit en theosofie gevolgd hebben, zijn er ook  vervolgavonden voor kennismaking met theosofie. Deze wordt ingepland zodra er voldoende belangstelling voor is. Op dit moment nog niet ingepland.

Advertenties