Lidmaatschap

Het Nederlandse hoofdkwartier van de theosofische vereniging (TVN) is gevestigd in Amsterdam (Tolstraat 154, tel. 020 676 5672). De contributie van de TVN, inclusief een abonnement op het tweemaandelijkse blad Theosofia, bedraagt € 72 per kalenderjaar (met mogelijkheid van regeling voor minder draagkrachtige leden).

De contributie van de afdeling Arnhem bedraagt minimaal € 20 per kalenderjaar (of in overleg naar draagkracht). Om lid te zijn van de afdeling Arnhem, moet men tevens lid zijn van de landelijke vereniging (TVN; contributie € 72 per jaar).

Contributies voor afdeling Arnhem per kalenderjaar over te maken in de maand januari op

bankrekening nr.   IBAN    NL63 INGB 0000 962193    t.n.v. “penningmeester TVN – afdeling Arnhem”.

Op dezelfde rekening zijn giften zeer welkom.

Meer informatie: Inekevrolijk@hetnet.nl

Tel:  026 3515355