De mystieke weg van Plato

Studiegroep: ‘De mystieke weg van Plato’

In het boek ‘De Geheime Leer’ van H.P. Blavatsky (een van de oprichters van de Theosofische Vereniging) wordt regelmatig verwezen naar Plato, een Griekse wijsgeer die leefde van ca. 427 – 347 v. Chr. Een van de grootste en invloedrijkste denkers in de geschiedenis van de wijsbegeerte. Hij is leerling geweest van Socrates en Aristoteles. Na 367 v. Chr. reisde hij twee keer naar Sicilië waar hij tevergeefs trachtte zijn ideaalstaat te vestigen.

In 387 stichtte hij een wijsgerige school in Athene ‘de Academie’.

Waarom zou je Plato nog willen lezen na ongeveer 2300 jaar?

Plato zou zeggen: mijn dialogen kunnen ons helpen om wat je reeds weet, weer terug in herinnering te brengen. Dat is precies het doel van Plato. Wat wij ‘weten’ is niet een hoeveelheid informatie, daar heeft het niets mee te maken. Integendeel, wij hebben andere gedachtevormen en begrippen, maar ook andere emoties dan Plato. Er is sindsdien zoveel veranderd. Ook op filosofisch gebied, mede door twee grote revoluties in het Europese denken.

Plato geeft geen afgerond systeem maar een methode van denken en bepaalde ideeën die op de eerste plaats een levensleer vormen. Het centrale punt is de Ideeënleer. De wereld van de ervaring is veranderlijk en de kennis door waarneming is onbetrouwbaar. De ware werkelijkheid is de wereld der ideeën waarvan de waarneembare dingen slechts als schaduwen nabootsingen zijn.

Waar het over gaat is Liefde – het Ware, het Schone en het Goede.

Deze studie/gespreksgroep is gebaseerd op een transcript van een aantal lezingen die de godsdienstfilosoof dr. Daniël van Egmond heeft gehouden. Volgens hem had Plato maar één doel en dat is om van mensen filosofen te maken. Geen filosofen in de academische zin van het woord, maar filosofen in de betekenis van minnaars van Waarheid.

Vragen die we met elkaar willen onderzoeken kunnen zijn: Wat houdt dat minnen van Waarheid/Wijsheid precies in? Waarom is dat zo belangrijk? Maar ook vragen als: wat verstaat Plato onder Waarheid en wat is Ware Kennis? Wat wordt er verstaan onder het Ware, Schone en Goede.

Data: 2020: 26 okt., 23 nov., 2021: 26 jan., 22 febr., 22 mrt. 28 juni.

Kosten deelname: niet-leden 30,–, leden: gratis

Extra kosten voor de reader die bij deze groep gebruikt wordt: “De mystieke weg van Plato” door Daniel van Egmond € 25,–

Aanvangstijd:19.30 uur

Aanmelden voor deze groep via mail: inekevrolijk@hetnet.nl of tel. 026-3515355

Reacties uitgeschakeld voor De mystieke weg van Plato

Opgeslagen onder Uncategorized

Reacties zijn gesloten.