Cursus De Geheime Leer

HPB maakte zich geen illusies dat haar werk gemakkelijk geaccepteerd zou worden.
Gelukkig maar, want tijdens haar leven kwam ze veel afkeuring en beschuldigingen tegen waardoor een doorsneemens ermee zou zijn opgehouden. Hoe boos ze er ook van werd, steeds was ze bereid hier bovenuit te stijgen en het opnieuw te proberen.
Ze zei dat de wereld waartegen zij sprak theosofische leringen niet zou begrijpen; pas in de twintigste eeuw zouden de leringen die zij doorgaf geleidelijk begrepen kunnen worden. Er moest eerst een zekere groei plaatsvinden op het menselijk toneel. Iets van die groei heeft plaatsgevonden op het gebied van het wetenschappelijke wereldbeeld.
De theosofie die HPB vertegenwoordigde en de beweging die door haar inspanning begon, was gericht op de toekomst. Voor zover we kunnen nagaan, ziet het er naar uit dat die toekomst er nú is, aangezien deze leringen nu wortel kunnen schieten op een manier die betekenisvol is voor de wereld in zijn geheel zoals we die nu bewonen.

HPB maakte zich geen illusies dat haar werk gemakkelijk geaccepteerd zou worden.
Gelukkig maar, want tijdens haar leven kwam ze veel afkeuring en beschuldigingen tegen waardoor een doorsneemens ermee zou zijn opgehouden. Hoe boos ze er ook van werd, steeds was ze bereid hier bovenuit te stijgen en het opnieuw te proberen.
Ze zei dat de wereld waartegen zij sprak theosofische leringen niet zou begrijpen; pas in de twintigste eeuw zouden de leringen die zij doorgaf geleidelijk begrepen kunnen worden. Er moest eerst een zekere groei plaatsvinden op het menselijk toneel. Iets van die groei heeft plaatsgevonden op het gebied van het wetenschappelijke wereldbeeld.
De theosofie die HPB vertegenwoordigde en de beweging die door haar inspanning begon, was gericht op de toekomst. Voor zover we kunnen nagaan, ziet het er naar uit dat die toekomst er nú is, aangezien deze leringen nu wortel kunnen schieten op een manier die betekenisvol is voor de wereld in zijn geheel zoals we die nu bewonen.

Tim Boyd

Dit is het juiste moment om kennis te maken met De Geheime Leer van H.P. Blavatsky. 

Zie:https://theosofieinarnhem.wordpress.com/studiegroep-geheime-leer/

 

S

 

 

 

Reacties uitgeschakeld voor Cursus De Geheime Leer

Opgeslagen onder Uncategorized