Plotinus en de ziel

Voor alle lezingen geldt: Aanvang 20.00 uur

Toegangsprijs € 7,50; 65+, studenten en Gelrepas € 6,–inclusief koffie en/of thee, leden gratis.

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=

Maandag 11 oktober: Plotinus en de Ziel Dr. Rico Sneller

Met zijn emanatieleer plaatst Plotinus de westerse filosofie op een tweesprong. Eén weg voert naar de moderne subjectsopvatting die, al woekerend, hedendaagse rationalistische wetenschapsopvattingen aanstuurt. De andere weg begeleidt de eerste weg als een schaduw, en wijst, voorbij het rationele subject, naar iets anders, iets wat breder en dieper is. Plotinus noemt dit ‘de ziel’. De ziel is meer dan het ik, en elke zelfbezinning stuit op een dimensie die het ik niet meer vermag te omvatten.

In mijn lezing zal ik ingaan op de actualiteit van Plotinus’ zielsbegrip. Tevens zal ik laten zien hoe in moderne poëzie (Baudelaire, Rimbaud) dit zielsbegrip resoneert.

Dr. Rico Sneller (1967) was lange tijd werkzaam als universitair docent filosofie aan de universiteit Leiden, instituut voor wijsbegeerte. Hij promoveerde op de Franse filosoof Jacques Derrida en de negatieve theologie. Momenteel is hij vice president van Alternative Perspectives and Global Concerns (https://ap-gc.net). Dit is een internationale en interdisciplinaire academische netwerkorganisatie die zich ten doel stelt om op mondiale urgenties te reflecteren vanuit noties als dialoog en spiritualiteit. Hij is betrokken bij verscheidene projecten, zoals het Europese onderzoeksproject ‘A Science of Ideas’, het Instituut voor verdrongen filosofie, Akademeia, Mandeville Institute, Jungvereniging, Filosofie Oost West, enz. Zijn belangstelling gaat vooral uit naar bijzondere bewustzijnstoestanden, zoals gethematiseerd in de Duitse filosofie vanaf de 19e eeuw (Schopenhauer, Von Hartmann, Du Prel, Driesch, Klages, Freud, Jung e.a.).

Met Hans Gerding en Hein van Dongen publiceerde hij “Wilde beesten in de filosofische woestijn. Filosofen over telepathie en andere buitengewone ervaringen” (Ten Have 2011; Engels: CSP 2014). Recent publiceerde hij “Perspectives on Synchronicity, Inspiration, and the Soul” (CSP 2020).

Alle lezingen: https://theosofieinarnhem.wordpress.com/gegevens-over-het-programma/lezingen/

Reacties uitgeschakeld voor Plotinus en de ziel

Opgeslagen onder Uncategorized